Rugzak ledigen

Onze spreekwoordelijke rugzak.
Iedereen heeft hierover al gehoord. Dit is een spreekwoord dat in onze cultuur ingebakken is. Velen onder ons blijven ook hiermee rondlopen, zonder te beseffen dat hier iets aan gedaan kan worden. Telkens wordt er maar in bijgeladen en bijgeladen tot op ’t punt dat we hem niet meer kunnen dragen.

Door de jaren heen ben ik beginnen begrijpen wat deze “rugzak” inhoudt. Het is een energetische belasting die we ons zelf inprenten of zelfs waar we mee geboren worden. Heel dit gamma hoort bij ons zielspad. We krijgen deze boterham voorgeschoteld om uit te leren, om oplossingen te zoeken en te groeien. Meestal schort ’t in de oplossingen zoeken wat wij als mens wel durven verwaarlozen. Dit resulteert in een overvolle rugzak. Dat is immers zeer lastig en krijgen we niet meer verwerkt omdat we de bomen door het bos niet meer zien. Hierdoor krijgen de meeste mensen fysieke en/of mentale klachten die 9/10 een energetische oorsprong hebben.

Dankzij de kristaltherapie hebben we tool voorhanden om deze rugzak uit te laden. De afgelopen jaren heb ik me erop toegelegd om deze te fine tunen en te verbeteren. Elke dag groeit deze nog verder tot wat de therapie op heden is. We mogen deze energetische belasting lozen zodat we dit uit ons fysiek lichaam kunnen werken.

Wat houdt dit nu praktisch in. We gaan samen op 1 à 2 sessies die rugzak samen uitladen. Je spreekwoordelijke reset uitvoeren, zodat je terug onbelast kan functioneren en kan beleven waarvoor je hier nu op aarde bent. Door het energetische aan te pakken met de kristaltherapie en samen dialoog aan te gaan om het in ons fysiek lichaam te verwerken, maakt dit een mooie samenwerking.

Wil je hier nog meer over weten, neem gerust contact op.

e-mail: